Nasze instrukcje zawierają:
- Instrukcja, ok. 45 stron A4,
- plany ewakuacyjne obiektu (grafika),
- plany w formacie A3 (na życzenie),
- wyciąg z Instrukcji (czerwony pasek).
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego opracowane są zgodnie z nowym
Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
(Dz.U. Nr 109 z 2010 poz. 719), i zawierają:
- warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikajace z przeznaczenia,
- określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
- sposoby przeglądów technicznych i konserwacyjnych sprzętu p.poż.,
- sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
- sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pożarowym,
- warunki ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,
- sposoby zapoznania z przepisami przeciwpożarowymi oraz instrukcją,
- zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla stałych użytkowników,
- plany ewakuacyjne obiektu (kondygnacje, usytuowanie i teren przyległy.
ZAPEWNIAMY BEZPŁATNY DOJAZD DO PAŃSTWA !
Plany ewakuacyjne obiektu, Katowice,Plan ewakuacyjny, ppoż., aktualizacja, przeciwpożarowe, Instrukcja ,Bezpieczeństwa , Pożarowego, Plany ,ewakuacyjne ,obiektu, przeciwpożarowa, ppoż. aktualizacja, aktualizacja, przeciwpożarowe, Instrukcja ,Bezpieczeństwa , Pożarowego, Plany ,ewakuacyjne ,obiektu, przeciwpożarowa, ppoż. aktualizacja, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, Plan ewakuacyjny, ewakuacja, aktualizacja, przeciwpożarowe, Instrukcja, Pożarowego, Plany ,ewakuacyjne, przeciwpożarowa, ppoż., Katowice, Wiktor
Plan ewakuacyjny obiektu Katowice
Plan ewakuacyjny obiektu Katowice
Plan ewakuacyjny obiektu Katowice
Plan ewakuacyjny obiektu Katowice
Plan ewakuacyjny obiektu Katowice
pozycjonowanie
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.

Plany ewakuacyjne obiektu.

Śląsk, Katowice 2015

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, Plany ewakuacyjne obiektu, Katowice,Plan ewakuacyjny, Wiktor, ppoż., Zwalczanie pożarów i ewakuacja, aktualizacja, przeciwpożarowe, Instrukcja ,Bezpieczeństwa , Pożarowego, Plany ,ewakuacyjne ,obiektu, przeciwpożarowa, ppoż. aktualizacja, Katowice, Wiktor, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, Plany ewakuacyjne obiektu, Katowice,Plan ewakuacyjny, Wiktor, ppoż., Zwalczanie pożarów i ewakuacja, aktualizacja, przeciwpożarowe, Instrukcja ,Bezpieczeństwa , Pożarowego, Plany ,ewakuacyjne ,obiektu, przeciwpożarowa, ppoż. aktualizacja, Katowice, Wiktor